PLAN ZAMKU z 1802 roku


 

Odbudowa Zamku Sądeckiego

PLAN ZAMKU (SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA)
z 1928r. AUTORSTWA inż. SŁABEGO


 

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA

SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie 

Plan został wykonany na zlecenie Komitetu Odbudowy Zamku

Plan został wykonany przez władze zaborcze w czasie  prac przystosowawczych budynku do celów koszarowych.