Rycina Macieja Bogusza Stęczyńskiego 1846 roku obrazuje zniszczenia skarpy miejskiej i zachodniego skrzydła zamku po wielkiej powodzi 1813 roku. Ikonografia Starego i Nowego Sącza, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 2012 

Zamek Królewski w Nowym Sączu

HISTORIA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO 
w NOWYM SĄCZU


 

1611 – Wielki pożar miasta Nowego Sącza który niszczy także Zamek.

1611 do 1616 Stanisław i Sebastian Lubomirscy dokonują odbudowy Zamku i jego przebudowy w stylu renesansowym wedle projektu ich nadwornego architekta Macieja Trapoli.

1655 – Uciekając przed Szwedami w drodze na południe na zamku zatrzymuje się król Jan Kazimierz.

1655 –  13 grudnia, bitwa ze Szwedami, Mieszczanie wypędzają najeźdźców z miasta i zamku.

1683 – W drodze powrotnej z pod Wiednia na zamku zatrzymuje się Król Jan III Sobieski wraz z rodziną.

1768 – 9 lipca podczas przemarszu konfederatów wybucha pożar niszczący w znacznej części Zamek.

1769 – 2 pożar niszczy pozostałą część zabudowy zamkowej, w tym samym roku władze austriackie zajmują Nowy Sącz przejmując zarząd nad Zamkiem. 

1813 – Wielka powódź – zachodnia część skarpy zamkowej wraz z częścią zamku zostaje porwana przez rzekę Dunajec.

Zamek Sądecki Królewski

Przełom XIII/ XIVwieku  - na północno- zachodnim skraju skarpy miejskiej powstaje fortalicjum.

Połowa  XIV wieku Kazimierz wielki buduje Zamek.

1352 do 1370 – Podczas swoich rządów Kazimierz Wielki przebywa kilkanaście razy na Zamku sądeckim.

1370 – Król Ludwik Węgierski przybywa  aby objąć rządy Królestwa Polskiego, jest witany w Nowym Sączu (rezyduje na Zamku).

1384 – Powitanie Jadwigi Królowej Polski.

1385 – Spotkanie Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły i Króla Zygmunta Luksemburczyka na Zamku sądeckim.

1409 – Na Zamku Sądeckim odbywają się narady Króla Władysława Jagiełły przygotowującego wojnę z zakonem krzyżackim.

1409 do 1434 – Władysław Jagiełło kilkanaście razy odwiedza Nowy Sącz w tym Zamek sądecki.

1440 – Zamek w  Nowym Sączu odwiedza król Władysław Warneńczyk.

1469 do 1470 – Na Zamku królewskim przebywają synowie Króla Kazimierza Jagiellończyka – książęta Władysław, Jan, Olbracht, Kazimierz i Aleksander.

1471 – Król Kazimierz Jagiellończyk przebywa na Zamku Sądeckim.

1522 – 4 czerwca, pożar miasta i zniszczenie znacznej części Zamku (później odbudowanego).

1590 – Rozpoczyna się okres rządów starostów z rodu Lubomirskich z krótkimi przerwami trwający do 1754 roku.

Zamek Nowy Sącz

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA

SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Zamek od strony dziedzińca (od południa) ok. 1875r. Z prawej strony ryciny pozostałości muru oddzielającego dziedziniec zamkowy od miasta. Autor nieznany. Ikonografia Starego i Nowego Sącza, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 2012 

źródło; Narodowe Archiwum Cyfrowe

1848 – Miasto odkupuje Zamek, w dalszym ciągi mieszczą się w nim koszary wojsk austriackich.

1905 – Prace renowacyjne przeprowadzone na polecenie władz miasta pod kierunkiem architekta Zenona Remiego.

1926 – Wojsko Polskie (I pułk strzelców podhalańskich) opuszcza teren Zamku, w tym samym roku powstaje Komitet Odbudowy Zamku.

1931 do 1933 – Prace wykopaliskowe na terenie zamku.

1938 – Zakończenie prac remontowych i budowlanych oraz otwarcie w salach zamku Muzeum Ziemi Sądeckiej.

1939 – Wkroczenie na teren miasta Niemców i przejecie budynku Zamku na cele wojskowe.

1945 – 17 stycznia, wybuch zgromadzonych przez Niemców w podziemiach zamku materiałów wybuchowych kładzie kres istnieniu zabytkowej budowli.

Lata 50 – Rekonstrukcja baszty Kowalskiej i części ruin zamku. Pozostałości zamku zostają zachowane jako trwała ruina.