[k. 14]
Dwór (Zamek) w mieście [Nowym] Sączu

Pierwsze brama z inicjałami drzwiami wielkimi w kształcie półksiężyców od strony miasta rygiel na bramie, powyżej bramy kiosk i świetlica z drzwiami, i łańcuch. Sklepienie bramy dawne sprzed lat, jadalnia wspólna, piec stary, stół jeden, ławki trzy, okna dwa, na których powłoki dwie, i tylko powłoki okien zniszczone przy świetlicy. Tuż obok sala z cementu z wykuszem, w którym jest okno z witrażem i sala kominkowa z dawnych czasów, łóżko, ława jedna. Rygiel na pomieszczeniu jest. Stara świetlica z osuszonej ziemi jest i ganek zadaszony i są schody. Blisko bramy studnia z kamieni zbudowana. Tuż obok bramy dom nowy górny, przy domu piwnice z dwoma drzwiami, przy jednych drzwiach łańcuch i kłoda. W tejże piwnicy znajduje się beczek pięć, w trzech jest kapusta kiszona. Ponad piwnicami jest izdebka z drzwiami, z łańcuchem i powłoka z papirusu kiepska, trzy ławy, stół mały i zły piec polichromowany i żelazo, nie jest dobry, przy piecu korytarzyk do piwnic, przedsionek przed pomieszczeniem

[k. 14v]

z drzwiami, i łańcuchem, z przeciwnej strony pomieszczenia sala z drzwiami i łańcuchem. Gdzie stajenka była stara blisko domu. Nowa jest stajenka zła, dla koni. Powyżej koni jeden i drugi żłób i nic innego. Sala z drzwiami i łańcuchem, w którym są okna dwa, i kraty żelazne. Ponad tą izbą jest składzik na zboże, z drzwiami i łańcuchem, i stopień do kolejnego domu. Dom większy po pierwsze jest na piwnicach z kamieni wybudowanych, z drzwiami dwoma, na każdych drzwiach rygiel. Przy jednych drzwiach jest kiosk w nim kajdany na szyję. W tejże piwnicy naczynia gliniane małe, mniejsze, różne, jedenaście w których ważone mierzą piwo. Waza jedna soli, urna jedna wielka, dzban jeden. Skład naczyń do wle- wania i przechowywania płynów dwa naczynia, na dwa metry. Składzik mały do gromadzenia mięsa solonego, pomieszczenie z piwnicami małe z drzwiami i łańcuchem. Ponad piwniczkami jest pokój w którym notariusz przebywa, z drzwiami i ryglem, oraz okno i jest tamże spichlerz z drzwiami i łańcuchem

[k. 15]

i zboże w tym spichlerzu, sześć worów lekko gnijących. Przy spichlerzu komórka z drzwiami i łańcuchem, przed tym spichlerzem komórka, w komórce ławy i stół mały znajdują się, po pierwsze przedsionek z oknami, mały stół, ławy trzy i stopień z tego pokoiku do większego pomieszczenia z drzwiami, przy drzwiach łańcuch, okna w pomieszczeniu cztery, w tych oknach powłoki. Dwa okna małe i powłoki zniszczone, bezwartościowe, ław pięć, stołów dwa, w pomieszczeniu piec stary, komin z cegieł (wypalonych). Przy tymże pomieszczeniu jest mniejsza komórka i drzwi z ryglem i łańcuchem, ławy trzy, okna trzy, w których powłoki trzy, lecz uszkodzone. Piec w tejże komórce wielki, na nim ubrania kładą i na tychże rygiel jest i w tejże komórce komin mały, na drzwiach rygiel i łańcuch. Okna trzy, tylko w jednym okno z witrażem.

[k. 15v]

komin z cegły (palonej) lecz podparty. Nad trzecim domem pomieszczenie z jednej strony otwarte i od rzeki dziedziniec, niedawno dachem i dachówką pokryty. Dziedziniec obszerny z innych stron zadaszony, dobry, średnio zadaszony ponad blanką środkową.

Wieża pierwsza przy domu wielka, w której nic nie ma tylko więzienia, a ponad więżą tą jest dach lecz kiepski. Wieża dziewiąta w szeregu blisko bramy miasta, w której są więzienia w górnych partiach i dolnych, a ponad więzieniami pokój z oknami i drzwiami na których łańcuch, na górze łączenie zepsute, i tamże niedaleko wieży jest postawiony mur, z którego widzimy postawioną przez pana Pieniążka stajnię z żerdzi zbudowaną, w której ogień z jednej strony tylko zapalać mogą. Zadaszenie kiepskie w stajence. Z blanki wychodzi sześć pokoi, z drzwiami. Drzwi z łańcuchem w jednym pokoju. Blisko stajenki pokój. A z niego sześć kwadratowych, we wszystkich kierunkach. Po przeciwnej stronie pokoi jest ganek (sionka) niedawno

[k. 16]

zrobiony i zadaszony. Pokój drugi ze stajenką z drzwiami, i łańcuchem. Kuchnia z kominem niedawno zadaszona, lecz z jednej strony w kierunku świetlicy czarna, stary dach, jasna kuchnia z drzwiami z łańcuchem, w tejże kuchni stągiew wielka do przechowywania owoców a także wielka skrzynia, w której jarzyny różne są przechowywane, z łańcuchem. To blisko kuchni ciemne pomieszczenie, z którego następne pomieszczenie. Komórka z drzwiami i łańcuchem, przed pomieszczeniem przedsionek, na górze jest składzik, i warzelnia piwa. Warzelnia piwa blisko pomieszczenia ciemnego, trzy beczki duże, jedna niedawno nabyta. Jedne drzwi z łańcuchem w środku, stół jeden, ławy dwie. Ogród i pastwisko oraz pasternik, pod zamkiem naszym, który zaczyna się od domu, na którym bydło należące do dworu.

[k. 16v]

Akta zamkowe w mieście
Łaźnia

Przedsionek w niej duży z drzwiami i łańcuchem. W przedsionku komórka mała biała, w której piec, okna dwa z papirusu powłoki. Z przeciwnej strony pomieszczenie. Pokój nowy świeżo postawiony, z drzwiami i ryglem, który kosztuje dwa oreny. W tych pomieszczeniach ubrania składają. Ogrzewanie w małej studzience ponownie wybudowanej. Łaźnia ciemna z jednej strony kamieniami wyłożona na ziemi, a z drugiej strony żerdziami, ławy w wewnętrznej części, okno z powłoką jedno zaczyna się za łaźnią.

[k. 17]

Młyn dolny pod zamkiem

W którym są dwa kamienie młyńskie obrotowe niedawno położone, z kołem jednym, który mąkę mieli. Złe jest ogrzewanie.

[W dokumencie jest o miarach odmierzanych za pracę. Trzy i jedna trzecia miary dla młynarzowi jest dawana].

 

[k 17 v]

Niczego innego nie ma w tym młynie, miarka drewniana mała, którą miarką zboże odmierza się, jedna kwarta to miara podstawowa.

[Podaje się miary, ile co jest oraz rodzaje zbóż, które odmierza się].

Blisko tego młynu koła młyńskie porzucone. Tylko to jedno się uchowało.

Lustracja Zamku Królewskiego w Nowym Sączu z 1540 r.


 

Odnaleziona i przetłumaczona z języka łacińskiego przez dr Piotra Wierzbickiego (Archiwum Skarbu Koronnego Archiwum Główne Akt Dawnych Oddział LVI „Inwentarze dóbr królewskich”, s. 13-24 Mf. 20331)

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA

SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.