Zamek Nowy Sącz plany

PLAN ZAMKU (SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA)
z 1928r. AUTORSTWA inż. ZYGMUNTA SŁABEGO

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA

SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

Plan został wykonany na zlecenie Komitetu Odbudowy Zamku