Delineatio Arcis Capitanealis Castresis Neo Sandecensis Conflagrata Die 9 Julii 1768

Naszkicowanie Skrzydła Starościńskiego Zamku Nowego Sącza Spalonego Dnia 9 lipca 1768 roku

 OBELISK  


 

A. Inferior Condignatio (Dolna Kondygnacja)
B. Superior Condignatio (Górna Kondygnacja)
C. Aditus ad Celaria (Dostęp do piwnicy)
D. Gradus (Schody)
E. Culina (Kuchnia)
F. Olim Stuba Judicii Castrensis nune habitaculum Notatoris Economici (Poprzednio siedziba Sadu Grodzkiego teraz mieszkanie pisarza sądowego = Notariusza Zarządcy)
G. Archivum Castrese (Archiwum Zamkowe)
H. Atria superius & inferius (Przedsionki powyżej i poniżej/górne i dolne)
I. Salus ad Moenia Fluvium versus Dunajec (Wyjście w murze od strony rzeki Dunajec)
J. Brak
K. ellae in inferiori Condignatione Camerata (Pomieszczenia sklepione w niższej kondygnacji)
L. Fenestra cum Cratibus ferreis (Okno z żelaznymi kratami)
M. Porta obducta Laminis ferreis  (Drzwi pokryte żelazną blachą)
N. Fulcra a Fundamentis murata Muris fulciendis (Szkarpy wspierające fundamenty murów podtrzymujących ściany)
O. Pergula seu Gallerie tecta Stramine (Ganek lub Galeria zabudowana strzechą słomianą)

P. Cavaedium vulgo der Saal absq. laqveari (Wielka Sala ogólnie bez stropu kasetonowego); CAVAEDIUM – wielka sala, wielki dwór – najbardziej reprezentacyjna sala zamku, absq. (skrót od absque – bez, poza, oprócz)/ laqueari – strop kasetonowy.
Q. Duo Cubicula absq. Laqveari et Pavimento (Dwie komnaty/Podwójna komnata bez stropu kasetonowego i pawimentu)
R. Cubicula absq. Laqvearibus (Komnaty bez stropów kasetonowych)
S. Superius omnia Cubicula absq. Portis et Fenestris (Górne wszystkie komnaty bez drzwi i okien)
T. Fornaces (Piece)

U. (brak)
V. Camini (Kominki)
W. Prospectus Frontispicii conflagrata Arcis (Widok frontowy przedni spalonego skrzydła)
X. Introitus (Wejście)
Y. [Fastigio] periculosisima facta eluvie Pluviarumqua tot(us) Paries corru et si reparation subsecuta nu fuerit (Zbocze niebezpiecznie ukształtowane przez urwisko podmyte deszczem cała ściana/mur grozi zawaleniem, jeśli nie zostanie naprawiona)
Z. Flavius Dunajec (Rzeka Dunajec)

Delin. X. H. Dnia 28 czerwca 1777 roku

DELINEATIO – naszkicowanie
X.H. - prawdopodobne inicjały osoby wykonującej plan

 

 WYJAŚNIENIE LITER (explicatio literarum) 


 

PLAN ZAMKU z 1777 ROKU WRAZ Z OPISEM


 

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA

SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

W zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie