Rekonstrukcja Starego Ratusza w Nowym Sączu.

Wizualizacja przedstawia stan budowli w połowie XVII w.

 

ELEWACJA POŁUDNIOWA

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA

SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Rekonstrukcja Starego Ratusza w Nowym Sączu.
 Wizualizacja przedstawia stan budowli w połowie XVII w.