WIDOK OD STRONY PÓŁNOCNEJ

od strony dzisiejszej ul. Legionów

 

WIDOK ZAMKU Z LOTU PTAKA
od strony dziedzińca

 

 

STRONA POŁUDNIOWA ZAMKU

widok od strony dziedzińca

 

 

WIDOK OD STRONY PÓŁNOCNEJ

od strony Dunajca


 

WIDOK ZAMKU Z LOTU PTAKA

od strony dziedzińca


 

STRONA POŁUDNIOWA ZAMKU

widok od strony dziedzińca


 

Wizualizacja zamku na podstawie planu z 1777r.
 przedstawia stan zamku po przebudowie dokonanej w stylu renesansowym
przez starostów Stanisława i Sebastiana Lubomirskich po pożarze w 1611 roku

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA

SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

(stan po ukończeniu przebudowy na rok 1616)