PLAN ROTHA z 1802 roku


 

Plan zamku sądeckiego

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA

SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie 

Plan został wykonany przez władze zaborcze w czasie  prac przystosowawczych budynku do celów wojskowych.